Skip to Main Content

Uvalde County, Texas

UvaldeCo-Nolasco21.jpg

Uvalde County
Sheriff Ruben Nolasco
339 King Fisher Ln #1
Uvalde, TX 78801-4762
(830) 278-4111
Fax: (830) 278-2986
Email